Breathwork meditace jako cesta ke spojení s vnitřní inteligencí

3.1. 2024

Probuzení vnitřní inteligence je pro mě v Breathwork meditacích to nejvíc.

Často slyším od lidí: “Ty máš tak nádherný dar, dělat tyhle meditace.” Tím nejdůležitějším darem je provést Tě procesem, který Tě znovu spojí s Tvojí vlastní vnitřní inteligencí. 

Co je to ta vnitřní inteligence?

Vnitřní vedení, průvodce, moudrost, Vyšší Já nebo intuice… to vše by se dalo shrnout pod pojem vnitřní inteligence. Co to vlastně je? Je to hluboké vědomí, které existuje v každém z nás a přesahuje vědomé myšlení, logické uvažování i vzorce chování, které jsme převzali.

Spojení s naším vnitřním průvodcem může poskytnout jasnost a směr – má totiž odpovědi na to, co hledáme, a na řešení našich problémů. Vnitřní inteligence se může projevovat různými způsoby, jako jsou vnitřní pocity, tušení, silný smysl pro to, co je správné či špatné, nebo hluboké spojení s vlastním nitrem. Jako by nám nějaký hlas šeptal, co udělat, a kam se vydat. Jako by nám nějaká neviditelná síla ukazovala znamení a posílala do cesty “náhody”.

I když jsme se všichni narodili se silným spojením s naší vnitřní inteligencí, většina lidí toto spojení ztratila. A teď znovu hledají cestu k propojení se s touto nádhernou vnitřní silou. 

Hluboký a transformační potenciál Breathwork meditací pramení z velké části ze schopnosti spojit se s vnitřním průvodcem. I jedna Breathwork meditace může být velkým průlomem a znovuobjevením svého vnitřního vedení. A díky pravidelným meditacím je přístup k vnitřnímu vedení stále silnější, a to hlavně v každodenním životě.  

Hlubší dechový vzorec, který při Breathwork meditacích používáme, způsobuje snížení aktivity ve specifické části mozku nazývané klidová síť mozku (DMN, Default mode network). Když je tato oblast mozku ztišena, naše ego ustoupí stranou, což umožňuje přístup k naší vnitřní inteligenci.

Jeden účastník Breathwork meditace mi jednou napsal, že dech obchází ego. A já s tím naprosto souhlasím. Obejdeme ego a jdeme do srdce. Vnímáme, co je skutečně důležité a co je správné. 

Breathwork meditace jsou cestou sebeposílení, kde se učíme hledat odpovědi zevnitř, na rozdíl od hledání odpovědí venku. Získáváme větší jistotu ve své schopnosti rozhodovat se, řešit problémy a zvládat nevyhnutelné výzvy života.

Jak zjistit, zda při meditacích mluví ego nebo vnitřní inteligence?

Klíč k rozlišení mezi nimi spočívá v tom, jak se díky těmto myšlenkám cítíš energeticky. Pokud Tě myšlenky svírají a snižují Tvoji energii, pak mluví ego. Myšlenky, které rozšiřují Tvé vnímání, posouvají Tě a nabízejí nové možnosti, budou spíše pramenit z Tvého vnitřního vedení.

Neznamená to ale, že je k Tobě Tvá vnitřní inteligence vždy laskavá, a že Tě vždy opečovává. Někdy Ti prostě na rovinu řekne: “Tak na co ještě čekáš? Pusť to, co držíš!”

A to není příjemné. Polož si ale ruku na srdce a pak budeš vědět, že někde v hloubi duše tohle víš už dávno. 

Breathwork meditace teď můžeš procházet pravidelně v Klubu Breathwork meditací.