Aktivace třetího oka pomocí dechu

12.1. 2024

Třetí oko pravděpodobně znáš v souvislosti s čakrovým systémem a už jsi možná někdy slyšel/a o jeho aktivaci. Když je třetí oko otevřené, říká se, že můžeme vidět za fyzický svět a vnímat věci na duchovnější úrovni. Můžeme se spojit se svým vyšším vědomím a využít naši vrozenou moudrost, zažívat vize a intuitivní vhledy.

Třetí oko je energetické centrum umístěné uprostřed čela, těsně nad obočím. Často je spojeno s epifýzou, neboli šišinkou, malou endokrinní žlázou umístěnou v mozku.

Je mnoho způsobů jeho aktivace, ale těmi nejúčinnějšími jsou meditace, vizualizace a práce s dechem – breathwork. Meditace umožňuje ztišit mysl a proniknout do našeho vyššího stavu vědomí. Vizualizace pomáhá vytvářet mentální obrazy, které mohou pomoci probudit a otevřít třetí oko. Dýchání pomáhá pročišťovat energetické centrum a obohacuje čakru o energii prány, což umožňuje otevřenější a vnímavější stav bytí.

A právě všechny tyto cesty jsou spojeny v Breathwork meditacích, které jsou kombinací vedené meditace, vizualizace a práce s dechem.

Co je třetí oko?

Třetí oko je duchovní a metafyzické energetické centrum představující neviditelné oko, které poskytuje vhled a vnímání za hranicemi běžného zraku. Třetí oko otevírá bránu k vyššímu vědomí a dovoluje nahlédnout do světů, které jsou běžným pohledem skryty.

V určitých duchovních tradicích a systémech víry, včetně hinduismu, odkazuje třetí oko na čakru Ajna (čakra třetího oka), která je spojena s epifýzou. Probuzení třetího oka může být spojeno se stavy osvícení nebo intuice.

Co je epifýza – šišinka mozková?

Epifýza, neboli šišinka mozková, je malá žláza velikosti hrášku umístěná blízko středu mozku, která produkuje a vylučuje melatonin. Mnohými je považována za třetí oko, protože má světelné receptory, tedy receptory, které dokážou detekovat světlo. Právě tohle je s největší pravděpodobností důvod, proč lidé po Breathwork meditaci sdílí, že viděli záblesky světla.

Šišinka je také známá jako „vnitřní oko“ nebo „třetí oko“, protože produkuje serotonin, který se uvolňuje do krevního oběhu, a poté se přeměňuje na melatonin. Melatonin vylučuje v reakci na tmu a přestane ho produkovat, když světlo vstoupí do očí. Funkce epifýzy byla studována od starověku. Egypťané věřili, že tento orgán je spojen s jinými částmi těla, jako je srdce, plíce, mozek, žaludek, prsa a slezina. Mysleli si, že je zodpovědný za ovládání lidského chování, vnímání času a vědomí samotného.

Šišinka zodpovídá nejen za produkci melatoninu, ale “produkuje” také DMT. DMT (dimethyltryptamin) je psychoaktivní látka, která se přirozeně vyskytuje v některých rostlinách, ale také ve velmi malém množství v lidském těle. Ačkoliv jsou studie, které se zabývají produkcí DMT v těle a stále se opakuje myšlenka, že DMT hraje roli v normální funkci mozku, tak stále chybí informace o tom, jaký vliv má přítomnost DMT v těle. Uvolnění DMT během dechových praxí by mohlo být jedním z vysvětlení, proč lidé mají barvité vize, objevují se vzpomínky, nebo navštíví jiné světy. Oproti DMT z rostlin jsou tyto stavy během breathwork velmi jemné a maximálně bezpečné.

Šestá čakra čakrového systému

Pojďme se podívat na třetí oko méně vědecky a z pohledu čakrového systému. Čakry jsou energetická centra, která se tvoří kolem páteře. V těle máme 7 hlavních čaker, skrze které proudí životní energie. Čakry také přivádí zemskou a vesmírnou energii. Můžeme si je představit jako takový filtrační systém – čistí energii, spojují nás nejen se sebou, ale také s vyšším vědomím. Když začneme pracovat s čakrami, otevíráme tím cestu sebepoznání, souladu, rozvíjíme intuici, posílíme zdraví i duševní pohodu. Při práci s čakrami dochází k uvolnění emočních bloků, jejich odstranění a celkové transformaci na všech úrovních – fyzické, emoční, mentální a duchovní.

Čakra třetího oka je šestou čakrou čakrového systému. Je propojena s epifýzou v mozku. Čakra třetího oka je centrem intuice a telepatických schopností. Má schopnost transformovat nápady do reality prostřednictvím jasné vize, která Ti dá sílu, aby se Tvé myšlenky zhmotnily a staly součástí Tvého života.

O čakře třetího oka se běžně mluví jako o centru intuice a předvídavosti. Aktivní čakra třetího oka podporuje v dobrém rozhodování. A je také nápomocná při astrálním cestování. Plně aktivované třetí oko stimuluje obě mozkové hemisféry. Ty spolu vytváří harmonickou realitu vlastního bytí, které v sobě nese jak logické myšlení, tak přeměnu vizí ve skutečnost.

Aktivace třetího oka

První účinnou technikou pro otevření třetího oka je práce s dechem. Když dýcháme, spojujeme se s naší pránou, neboli energií životní síly. Lidské tělo je mocným energetickým centrem a vysílačem energie. Energie životní síly v nás proudí právě skrze dech.

Když dýcháme zhluboka a vědomě, můžeme se s touto energií životní síly spojit velmi mocným způsobem. Můžeme tak prostřednictvím tohoto božského toku energie očistit naše energetické tělo. A to je důležitý krok při otevírání třetího oka, protože nám to umožňuje odstranit jakékoli bloky nebo negativní energii, která by nás mohla brzdit.

Skrze meditaci získáváme přístup k naší intuici a vnitřní moudrosti. A pokud přidáme vizualizaci, můžeme vytvořit prostor pro to, co ve svém životě chceme. Nakonec vizualizace je projevem božské moci tvořit! Je to síla, která leží v každém z nás. Každý si můžeme vizualizovat naši nejlepší možnou realitu a tím zesílit manifestaci vlastního života.

Čakra třetího oka je spojena s intuicí, představivostí a psychickými schopnostmi. Mluví se o ní jako o sídle vyššího vědomí, protože nám může pomoci využít mimořádnou sílu našeho podvědomí.

Třetí oko je nástroj, který naše Vyšší Já používá, aby nám umožnilo přístup do duchovní říše! Co když se můžeš otevřít tomu, že je tady něco víc a zároveň, že i v Tobě je něco víc….

Pravidelné Breathwork meditace probíhají v Klubu Breathwork meditací každé úterý a jednou mešíčně ještě i v neděli.