Dovolte si, aby někdo držel prostor jen pro Vás...

Miluji skupinové Breathwork meditace. Mají v sobě velkou sílu, kdy se skupina lidí ponoří do svého nitra, každý sám za sebe, ale zároveň ve spojení se skupinou. 

Individuální sezení má úplně jiné kouzlo a přináší další rozměr Breathwork meditací. Když si dovolíme opečovat sami sebe a někdo drží prostor jen a jen pro mě, je to jako vstoupit do portálu, kde se začne odehrávat velmi hluboké léčení a kde se otevírá prostor pro život v naplnění. 

Transformace pomocí Breathwork meditací?

Vědomé dýchání během breathwork je jako restart pro tělo i mysl. Je velkou příležitostí ke kompletní proměně našeho zdravotního i duševního stavu.

Příběhů, které jsem zažila sama, nebo kterých jsem byla svědkem u mých klientů, je nespočet. O přínosech breathwork bych mohla mluvit hodiny a dny. Od vyřešených bolestí minulosti, přes výrazné zlepšení zdravotního stavu, až po odkrytí situací, které naše vědomá mysl vytěsnila, ale tyto zážitky stále ovlivňují naše chování, náš život. 

Breathwork meditace jsou cestou k sebepoznání. Díky vlastnímu dechu, můžete prožít velkou transformaci a  radikálně proměnit svůj život. Terapeutické dýchání je skvělým nástrojem osobního růstu, emocionálního uzdravení, propojení s vlastním já, napojením na fyzické bytí. Breathwork meditace přináší do života jasnost a probouzí kreativitu.

Vice o Breathwork meditací se dočtete zde>>

Co jsou Breathwork meditace?

Breathwork meditace jsou bezpečným a hlubokým terapeutickým dechem. Pomáhají aktivovat podvědomou mysl a přinést povědomí a postřehy, k nimž se tradiční terapie snadno nedostane. Je to jako nejhlubší meditace, kterou můžete zažít. Vrací nás k sobě, zpátky “domů”, zpět k našemu srdci. 

Tato práce s dechem působí na všech úrovních - fyzické, emoční, mentální i duchovní. Otevírá dveře dokořán pro nový život a vyšší vědomí. Můžeme uvolnit to, co jsme drželi celý život. Během Breathwork meditací otevíráme přístup k vlastní vnitřní léčivé energii, kreativitě a vyššímu poznání. 

Dech otevírá energetické kanály v těle a umožňuje, aby se to, co jsme drželi, dostalo na povrch a uvolnilo. Hluboce podporuje odstraňování starých energií, vzorců, negativních myšlenek a potlačených emocí, uvolňuje fyzické bloky v těle, stres a zamrznutí. Při Breathwork meditaci dochází k transformaci na hluboké buněčné úrovni.

Proč zažít individuální sezení?

Často slýchám od lidí: "Už jsem toho tolik prošel/prošla, ale to, co jsem zažil/a u Breathwork meditací, to se nedá s ničím srovnat." Breathwork meditace určitě nejsou jedinou cestou. Jsou ale cestou, kde nezkoušíte, ale vědomě dýcháte a sami se dostáváte do svého podvědomí. Rolí facilitátora je maximálně Vás podpořit, poskytnou Vám bezpečné prostředí a držet prostor. Tohle dá veškerou léčivou moc do Vašich rukou. Zázraky se dějí skrze Vás, nikoliv skrze mě. A v tom vidím to velké kouzlo. Všechno se děje ve Vás a pro Vás. 

Během sezení pracujeme s vědomím i podvědomím. Velmi často se spojujeme s vlastní duší a s místem, odkud pocházíme. Někdy je potřeba sáhnout do minulosti a uvolnit vazby, sliby a závazky, které jsme někdy v minulosti udělali. Jindy projdeme příchodem na svět a zpracujeme strachy a emoce s tím spojené. Časté jsou také cesty do dětství, odkud pramení různá zranění, která ovlivňují náš život a naše vztahy. Každá cesta je ale úplně jiná a každé sezení je jedinečné. 

Nejsem zastáncem neustálého vracení se do minulosti. Cítím, že to není potřeba, a často nás to drží zpátky. Kombinace meditační techniky Napojení a Breathwork meditace je velmi jemná a účinná. Jsme schopni nahlédnout do toho, co bylo, a s otevřeným srdcem to jednou provždy pustit. Následně přijmout, že teď už můžeme žít jinak, že teď jsme tady, a teď se rozhodujeme sami za sebe. 

Jak probíhá individuální sezení?

Během sezení kombinuji meditační techniku Napojení s Breathwork meditací. Pomocí meditační techniky Napojení pracujeme s podvědomím a napojujeme se na nejvyšší zdroj lásky a světla. Podíváme se hlouběji na Váš záměr, nastavení, vzorce, na to, co Vás v životě drží zpátky. Uvolňujeme, přepisujeme a nastavujeme nové, podporující myšlenky.

Vše, co se otevře, následně vezmeme do breathwork cesty. Tam se opět dostáváme hluboko k sobě, přichází další uvědomění, uvolnění, aha momenty, sebeláska, přijetí... Dostanete se do rozšířených stavů vědomí, kde se setkává vědomá a nevědomá část mysli. Právě tam se dějí kouzla. Právě tam se lidská duše uzdravuje.

Po celou dobu jsem maximálně přítomna, abych Vás popořila a držela prostor. Energie pracují od okamžiku, kdy se přihlásíte na sezení. Ve chvíli, kdy se spojíme a otevřeme téma záměru, proces už začíná. Samotné sezení je velkým krokem k sobě, k (sebe)poznání. Proces ale pokračuje i po skončení sezení. 

Délka sezení je 2,5 hodiny. Možná se to zdá jako opravdu dlouhá doba, také za tu dobu uděláme kus práce. Čas během sezení letí úplně jinak, než běžně, a jsou věci, které se nedají uspěchat. Osobní cesta a čas pro sebe jsou jedněmi z nich.

Ideální je, pokud si vyčleníte půl dne pro sebe. Dáte si pár minut před sezením na vyzkoušení techniky a odkazu na Zoom, naladění se na sebe, přípravu prostoru... Po skončení sezení je vhodné mít dostatek času na integraci prožitku, spočinutí, psaní, tanec, malování - to, co Vám dělá radost a pomáhá Vám doprožít všechny emoce.

Sezení probíhá online přes platformu Zoom. Sezení v online prostoru je stejně hluboké, jako naživo s tím rozdílem, že nemusíte nikam cestovat a jste v pohodlí svého domova. 

Jak pracuji s klienty?

Umožňuji pouze několik sezení za měsíc. Maximálně jedno sezení týdně. Chci svým klientům dopřát čistou energii a kvalitní čas. Moje energie pracuje stejně tak jako ta Vaše už od okamžiku, kdy přijde rezervace sezení. Už v tu chvíli se na Vás ladím a naciťuji, co bude přínosem.

Čas s Vámi strávím nejem během sezení, ale i před ním. Zeptám se Vás na Váš záměr a také další informace, jako je zdravotní stav a životní styl, tak, abych mohla připravit sezení na míru přímo pro Vás. Než se přímo potkáme v online prostoru, budou Vám předem záslány pokyny k Breathwork meditaci. Doporučuji si tyto pokyny nastudovat, ušetří to čas, který Vám můžu mohu věnovat jinak. Pokud by Vám chyběly nějaké informace, tak je vykomunikujeme ještě před sezením, tak aby čas během sezení byl efektivní a maximálně přínosný. 

Po skončení sezení nabízím možnost propojení na 20 minut formou Zoom setkání, telefonického hovoru, nebo případně komunikaci přes hlasové zprávy na WhatsApp ve stejném časovém rozsahu. Tato následná komunikace je integrační podporou.

Jaká je cena za sezení?

Cena za sezení je 3 800 Kč. V této ceně je obsažena komunikace před setkáním, zaslání potřebných informací, příprava sezení na míru, samotné sezení, email s doporučením jak pracovat dál po sezení a následná možnost integračního propojení přibližně 2 týdny po sezení. 

Individuální sezení
Dostupné
3 800 Kč
Způsob platby
Celková cena3 800 Kč

Nejčastěji kladené dotazy:

Je možné osobní setkání?

Individuální setkání s Breathwork meditací probíhají online. Připojit se můžete z pohodlí domova přes platformu Zoom. To sebou nese různé výhody. Nemusíte nikam jezdit, jste v bezpečí svého domova a máte čas pro sebe před setkáním i po něm. V současné době neposkytuji osobní sezení naživo. Jedním z důvodů je to, že trvale žiji v zahraničí. Díky online světu se můžeme propojit ať jsme kdekoliv.

Jak konkrétně probíhá sezení?

Sejdeme se v domluvený čas. První minuty setkání slouží k našemu propojení a otevření případně ujasnění tématu. Následuje meditační technika Napojení. Specifickou meditací v nás probudím lehký meditativní stav, kde se napojujeme na nejvyšší zdroj lásky a světla. Poté následuje povídání s podvědomím. Odhalují se různé situace, vzpomínky, omezující vzorce. To vše uvolňujeme a nahrazujeme podporujícími vzorci a myšlenkami. Tato část probíhá v sedě a trvá přibližně 60 minut. Po lehké integraci se přesuneme k Breathwork meditaci. Breathwork meditace je vedená a vychází z tématu, které je záměrem setkání, nebo z toho co vyplynulo v první části sezení. Pomocí dechu se dostáváme hlouběji, k sobě a do své vlastní síly. Tato část probíhá v leže a trvá 60 minut. Následuje závěrečná integrace, sdílení prožitků a doporučení pro další dny. V případě zájmu je možné využít 2 týdny po setkání krátkého integračního sezení na 20 minut. Tato následná komunikace je integrační podporou.

Jak dlouho trvá sezení?

2,5 hodiny

Co budu potřebovat na sezení?

Prostor, kde Vás nikdo nebude rušit (ani domácí mazlíčci). Čas, chvilku před začátkem na zklidnění a nějakou dobu po skončení sezení. Integrace je důležitou částí procesu. Stabilní internetové připojení. Ideálně bezdrátová sluchátka, která budou pohodlná během ležení, případně reproduktor. Podložku na ležení, deku. Deník na psaní, pokud si budete chtít zapsat své prožitky. Vodu, kousek čokolády na uzemnění.

Jak často je možné chodit na individuální sezení?

Breathwork meditace je velkou transformační cestou. Může být velmi intenzivním prožitkem. Je dobré mít prostor a čas na integraci. Někdo se rozhodne cestou intenzivního osobního rozvoje Breathwork meditaci absolvuje pod vedením facilitátora jednou týdně, nebo dvakrát do měsíce. Já jsem zastáncem toho, že nic se nemá uspěchat. Velmi doporučuji absolvovat 3-5 sezení. Zažijete obrovský posun a transformaci. Zároveň Vás nebudu přesvědčovat k zakoupení několik sezení najednou. Věřím, že každý má svoji jedinečnou cestu a každý má zodpovědnost sám za sebe.

Nemám žádné zkušenosti s prací s dechem, je to i pro mě?

Nemusíte mít žádné zkušenosti s breathwork, ani s meditacemi. Celým procesem Vás provedu a techniku přizpůsobím dle Vašich zkušeností, případně zdravotního stavu.

Nejde mi meditovat, je to pro mě?

Také mi nešlo meditovat. Než jsem objevila breathwork, vyzkoušela jsem všechny možné meditace. Pak jsem úplně propadla dechu a breathwork se pro mě stal tou nejhlubší meditací v životě a klíčem k sebepoznání. Předávám, čím jsem si sama prošla a co už zafungovalo několika tisícům, kteří prošli Breathwork meditací pod mým vedením. Breathwork meditace jsou pro lidi, kterým meditovat nejde, ideální 🙂

Je to vůbec pro mě?

Věřím tomu, že Vás sem něco zavedlo a pokud jste dočetli až sem, tak si troufám říct, že ano!

Jsou zde nějaké kontraindikace a omezení?

Breathwork meditace jsou bezpečnou cestou, ale jsou zde situace, kdy je nutné zvážit účast, případně upravit techniku dechu. Pokud se Vás týká některá z níže uvedených kontraindikací, je doporučena konzultace s facilitátorem před absolvováním Breathwork meditace, aby byla upravena technika dechu. Kontraindikace, při kterých je třeba zvážit účast a případně upravit techniku: těhotenství (především první a poslední trimestr), oční vada či onemocnění (např. odchlípnutá sítnice, poškození zraku či očního nervu), vysoký krevní tlak - není-li stabilizováno léky, kardiovaskulární onemocnění, srdeční infarkt či mrtvice v posledních letech, aneurysma břišní či hrudní aorty, nekontrolované onemocnění štítné žlázy, neléčené astma, bipolární porucha, schizofrenie či jiné psychiatrické onemocnění, v případě hospitalizace z důvodů psychiatrického onemocnění v posledních letech, pokud používáte léky na ředění krve, v případě posttraumatického syndromu, nedávný chirurgický zákrok či zranění, osteoporóza. Breathwork meditace nenahrazují odbornou lékařskou péči. Breathwork meditaci provádějte pouze tehdy, jste-li ochotni převzít odpovědnost za svoji vlastní zkušenost. Breathwork meditace jsou velmi přínosné, ale musí být prováděn bezpečně, pod vedením kvalifikované osoby. Breathwork provádějte pouze pokud jste v bezpečném prostoru, neřídíte, nejste ve vodě nebo pod vlivem omamných látek.

Co když budu něco potřebovat?

Jednoduše mi dáte vědět. Je pro mě důležitá Vaše pohoda během sezení. Někdy mohou přijít emoce, někdy může být náročnější období, nebo onemocní děti... Napište mi a domluvíme se co dál.